Hakkımızda

Ticari kaygılardan uzak bir çizgide ve bağımsız bir yapıda kurulmuş bir platformdur.
Bu çerçevede Technologist Women Platformu’nun vizyonu, misyonumuz, amaç ve ilkeleri aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

Vizyonumuz:

Ülkemizde istihdam edilen teknoloji uzmanı kadın sayısı ile bölgesinde liderlik olarak öne çıkmasıdır.

Misyonumuz:

Dünyada ve ülkemizde; dikkat çeken cinsiyet bazlı fırsat eşitliği ve istihdam konuları; özellikle bilişim, yazılım ve mühendislik sektörlerinde istenen düzeyde değildir.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 5. Maddesi olan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”nin de dikkat çektiği üzere kadınlar ve kız çocuklarının güçlendirilmesinin ekonomik büyümeyi ve her alandaki gelişmeyi hızlandırdığı ifade edilmektedir. Kadınların teknoloji alanındaki bilgi ve becerisini arttırmak,  teknoloji ekosistemindeki gmrünüklerini arttırmak ve teknoloji temelli yeni nesil işlerde istihdamlarını arttırmaktır.

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) tarafından hazırlanan “Türkiye’nin Dijitalleşme Endeksi Raporu”na göre Türkiye’nin dijitalleşme notu 2019’da 5 üzerinden 2,94 iken 2020’de 3,06’ya yükselmiştir. Türkiye, endeksindeki tüm bileşenlerde geçtiğimiz seneye göre iyileşme göstermiş olmasına rağmen ülkemiz uluslararası boyutta dijitalleşmede “ortalama” kategorisinde yer almaktadır. Raporun değerlendirildiği toplantıda Türkiye’nin önüne açılan yeni fırsatlardan yararlanabilmesi için dijital dönüşüm konusunda hızla mesafe alması gerektiğine dikkat çekildi. Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) raporunda dijital okuryazarlığı artırmaya yönelik çalışmaların yapılmasını ve Bilişim Teknolojileri alanında kadın istihdamının teşvik edilmesini önermektedir.

Technologist Women Platformu’nun misyonu; kadınların teknoloji alanında etkin yer alabilecekleri, pozitif ayrımcılık sağlayacak sosyal sorumluluk projeleri üretmek ve bu projeler sayesinde bilişim sektöründeki kadın istihdamının arttırılmasına destek sağlamak ve  kadınların teknoloji ile ülkenin üretim ekonomisinde sürdürülebilir yer edinmesini sağlamaktır. #teknolojikadınişi

İlkelerimiz:

 • Kar amacı ve ticari kaygı gütmemek,
 • Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin çıkarlarına uygun hareket etmek,
 • Türkiye’nin dijital dönüşüm vizyonu ile birlikte hareket etmek,
 • Teknoloji alanında istihdam edilen teknoloji uzmanı rol model kadın sayısının arttırılmasıdır.
  • Eğitimler Düzenlemek:  Seminerler, sertifika programları, akademik yayınlar
  • Etkinlikler: Çalıştaylar, konferanslar, paneller
  • Yayınlar: Kitaplar, raporlar, dergi ve ekler, bültenler
  • İçerikler: Haberler, makaleler, konuk konuşmacılar ve yazarlar, mülakatlar, sosyal medya ve web içerikleri
  • İş Birlikleri: Yerli ve yabancı; kamu kurumları, üniversiteler, düşünce kuruluşları, bilim, sanayi ve teknoloji akademileri) bulunmak.

Tahmin ettiğinden çok ama çok daha güçlüsün. Yeter ki inan! Başarman için inanman şart..