Bilginin Güvenliği

Bilginin Güvenliği Nedir?

Bilgi güvenliği, bilginin izinsiz, yetki dışı erişimini,kullanılmasını, değiştirilmesini, ortadan kaldırılmasını önlemek olarak tanımlanır…

Üç temel unsurdan(Gizlilik, Bütünlük ve Erişilebilirlik) meydana gelir. Üç temel güvenlik ögesinden herhangi biri zarar görürse güvenlik zayıflığı meydana gelir…

Bilgi Güvenliği Üçgeni

GİZLİLİK:Bilginin yetkisiz kişilerin eline geçmesi
BÜTÜNLÜK:Bilginin yetkisiz kişiler tarafından değiştirilmesi
KULLANILABİLİRLİK:Bilginin yetkili kişiler tarafından kullanılabilir durumda olması

VERİ BU ÜÇGEN BOZULMADIĞI SÜRECE  GÜVENİLİR KABUL EDİLİR!

BETÜL ULAŞ